SYNOWIE EDYPA I JOKASTY

0
88

Synowie Edypa umówili się, że będą królować nad Tebami na przemian: w jednym roku jeden w drugim drugi. Pierwszy zaczął Eteokles, ale po roku nie chciał oddać władzy bratu, a gdy ten domagał się tego, wygnał go z rodzinnego kraju. Polinejkes znalazł swoje miejsce w Argos, zadomowił się tam i ożenił z królewską córką. Po pewnym czasie namówił teścia, aby pomógł mu odzyskać tron Teb. Adratos zebrał wojsko i wraz z zięciem wyruszył pod Teby. Oblegał miasto, ale Tebańczycy zrobili wypad przeciwko oblegającym wojskom i wybili wszystkich nieprzyjacielskich dowódców. Niestety w walce zginął także Eteokles. Władzę przejął znowu Kreon i zabronił pochować Polinejkesa jako zdrajcę wystawiając jego ciało krukom na pożarcie. Jednak Antygona, siostra zabitego nie mogła się z tym pogodzić i wyszła w nocy poza mury miasta, własnymi rękoma wykopała grób i pogrzebała brata. Za to, że nie usłuchała rozkazu króla zamurowano ją żywcem w piwnicy.
Dziesięć lat później Teby przestały istnieć, gdyż synowie zabitych pod miastem dowódców zebrali nowe wojska i ruszyli na Teby.