Laboratorium wzorcujące

0
90

Wzorcowanie nazywane jest czasami kalibracją. Jest to najogólniej ujmując zbiór czynności ustalających bezpośrednią relację między wartościami mierzonymi przez przyrząd, a wartościami wzorcowymi. Ważne jest uwzględnienie przy wzorcowaniu niepewności pomiaru.

Kluczowe cele wzorcowania

Do kluczowych celów wzorcowania zaliczymy przede wszystkim określenie, czy dany przyrząd jest przydatny do wykonania pomiarów. Urządzenie, które przejdzie pozytywnie wzorcowanie otrzymuje specjalny certyfikat akredytacyjny potwierdzający jego spójność pomiarową. Nie ma podanej częstotliwości wykonania wzorcowanie. najlepiej kierować się zaleceniami producenta sprzętu.

Czy warto wykonywać wzorcowanie?

Laboratorium wzorcujące wykonuje złożone czynności pomiarowe, które są dosyć czasochłonne. Jeżeli zastanawiamy się, czy w ogóle warto poddawać sprzęt podobnym analizą to musimy zdawać sobie sprawę, że potwierdzenie wiarygodności pomiarów realizowanych przez przyrządy w laboratorium działa na korzyść firmy. Uzyskane wyniki są rzeczywiste i mogą być potwierdzane świadectwem wzorcowania.