Ochrona roślin

0
91

Małe ogródki cechuje duża różnorodność gatunków roślin ogrodniczych sianych czy sadzonych na niedużej powierzchni. Rośliny te – drzewa i krzewy owocowe, warzywa i rośliny ozdobne – wymagają innej pielęgnacji, niż przy uprawach towarowych. Stąd też ochrona roślin za pomocą środków chemicznych jest utrudniona. Związane jest to ze współrzędną uprawą wielu gatunków drzew owocowych i warzyw oraz toksycznymi właściwościami stosowanych pestycydów. Opryskując jedne uprawy, często doprowadzamy do skażenia innych roślin, gotowych w tym czasie do zbioru i spożycia. Dlatego też zwalczanie chorób i szkodników na działkach i w ogródkach przydomowych we wszystkich przypadkach, kiedy jest to możliwe, powinno się przeprowadzać metodami mechanicznymi i biologicznymi. Środki owadobójcze należy stosować tylko wtedy, kiedy nie można szkodników zwalczyć innymi metodami. Metoda agrotechniczno-higieniczna polega ona na stwarzaniu roślinom jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju, na skutek czego zapobiega się występowaniu chorób. W wyniku właściwej uprawy gleby, odpowiedniego zmianowania roślin, prawidłowego nawożenia i podlewania rośliny dobrze rosną. Również duże znaczenie ma używanie zdrowego materiału roślinnego. Należy tu podkreślić wpływ pory podlewania na rozwój chorób powodowanych przez grzyby. Najlepiej podlewać we wczesnych godzinach rannych, gdyż woda zdąży wsiąknąć w glebę przed silną operacją słoneczną, a jednocześnie rośliny szybko obeschną, co uniemożliwi kiełkowanie zarodników grzybów chorobotwórczych.