Szkolenia dla pracowników OPS

0
321
A tutor smiling while teaching a group of university students.

Pomagajmy z głową – Szkolenia dla pracowników OPS

Czy pomaganie bliźnim w potrzebie jest ważne? Jak najbardziej, z tym każdy powinien się zgodzić. Ale czy jest łatwe? Tutaj nie można już jednogłośnie przytaknąć. Nawet profesjonalne komórki i organizacje powołane do celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, muszą mierzyć się z całymi szeregami problemów i utrudnień, stojących na drodze do celu jakim jest poprawa bytu obywatelom dotkniętych przez los. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, o ograniczonych możliwościach. Nikt nie rodzi się z pełnym zestawem umiejętności, przygotowujących do mierzenia się z trudami pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak każdy zawód, również i ten wymaga solidnego przygotowania, jakim są szkolenia dla pracowników OPS. Jak rozmawiać z osobami w trudnej sytuacji materialnej bądź bytowej? Jak reagować, gdy spotykamy się z niechęcią lub przemocą? Co możemy osiągnąć jaką drogą, tak aby pomoc trafiła do potrzebującego najszybciej i najskuteczniej? Jak prawidłowo ocenić stopień zapotrzebowania w danej rodzinie, jakie są aktualne przepisy dotyczące przydzielania zasiłku, jaką drogę wskazać obywatelowi do wyjścia z trudnej sytuacji? Pracownik OPS spotyka się z takimi zagadnieniami codziennie. Dlatego bardzo ważnym jest zadbanie, aby był do nich należycie przeszkolony.