Szkolenia BHP – Częstochowa

0
90

Fachowa wiedza potrafi zapobiec wielu niemiłym niespodziankom w zakładzie pracy. By wszyscy czuli się tam bezpiecznie organizowane są szkolenia BHP. Istnieją dwa rodzaje takich szkoleń. Pierwsze z nich obejmuje szkolenie wstępne, które umożliwia rozpoczęcie pracy na swoim stanowisku. Szkolenia BHP wstępne organizowane są na zasadzie instruktażu. Pracownik zostaje zapoznany w sposób ogólny, o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy na jego stanowisku pracy. Takiego instruktażu może udzielić każda upoważniona do tego osoba np. pracodawca. Następnymi są szkolenia BHP okresowe. Jak sama nazwa wskazuje są to szkolenia, które należy odnawiać co pewien czas. Ich intensywność zależy od piastowanego stanowiska. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Każde szkolenie jest ważne i potrzebne, gdyż w przeciwnym wypadku pracownik może być niedopuszczony do pracy. Jednak najważniejszym celem szkolenia BHP jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, czyli przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy na swoim stanowisku, jak również poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach, czy szkodliwych dla zdrowia czynnikach tam istniejących. W przypadku piastowania więcej niż jednego stanowiska pracy – należy przejść instruktaż dotyczący bezpieczeństwa na każdym z nich.