Leszczyna

1
67

W East Mailing opracowywana jest metoda rozmnażania leszczyny z sadzonek zdrewniałych w mnożarkach szklarniowych przy stałym zamgławianiu i na ciepłym podłożu. Nie mniej wydajne jest rozmnażanie rabatkowe, a raczej redlinowe przy zastosowaniu obsypywania jak w matecznikach podkładek wegetatywnych jabłoniowych. Takie mateczniki leszczynowe zakłada się tak samo jak podkładkowe, dając rozstawę 85X40 – 50 cm. Sadzić należy w rowki lub bruzdy wyorane obsypnikiem. Po posadzeniu przycina się na 2 – 3 pączki tuż nad ziemią, a wyrosłe pędy parokrotnie obsypuje w miarę ich wzrostu. Pierwsze obsypywanie najlepiej wykonać drobnym, głębokim torfem do wysokości 10 cm, gdy pędy osiągną 20 cm. Stopniowo kopczyk czy redlina wzrasta do 40 cm. Tak wysokie obsypanie jest nieodzowne, ponieważ leszczyna dość opornie wytwarza korzonki przybyszowe. Przy utrzymaniu stałego dość znacznego uwilgocenia redlinek przy jednoczesnej przewiewności gleby, odrosty częściowo choć słabo ukorzeniają się już w pierwszym roku, a dwuletnia tworzą dość obfite systemy korzeniowe. Odejmowanie ukorzenionych pędów wskazane jest przeprowadzać możliwie wcześnie na wiosnę. W okresie późnej jesieni i na przedwiośniu, do fazy nabrzmiewania pączków, dość obficie tworzą się nowe korzenie ? wiosenne więc rozkopywanie redlinek czy kopczyków, daje w efekcie sadzonki o lepszym ukorzenieniu. Sprzyja też temu usuwanie wierzchołków, gdy pędy dorastają do wysokości 60 – 70 cm. Zrozumiałe jest, że matecznik utrzymuje się w czarnym ugorze, dokładnie odchwaszczany ręcznie wokół samych roślin matecznych, a mechanicznie lub przy użyciu Gramoxonu ? w międzyrzędziach. Być może nada się także Roundup niszczący wszystkie chwasty. Pryskać nim należy ostrożniej niż Gramoxonem.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.