Gimnazjum gminy Oleśnica

0
322

HISTORIA SZKOŁY

Od początku istnienia gimnazjum jego dyrektorem jest mgr Anna Klimkowska, zastępcą dyrektora i pedagogiem szkolnym mgr Alicja Złośnik. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.

Obecnie w 13 oddziałach kształci się ponad trzystu uczniów z Bogusławic, Bystrego, Gręboszyc, Ligoty Małej, Nieciszowa, Osady Leśnej, Poniatowic, Sokołowic, Wszechświętego, Zimnic, Boguszyc, Cieśli, Jenkowic, Ligoty Polskiej, Nowej Ligoty, Ostrowiny, Smardzowa, Spalic, Wyszogrodu, Brzezinki, Dąbrowy Oleśnickiej, Krzeczyna, Ligoty Wielkiej, Nowoszyc, Piszkawy, Smolnej, Świerznej, Zarzyska, a także z Oleśnicy darmowe ogłoszenia erotyczne.

Młodzież ma możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego. W szkole prowadzone są również liczne koła zainteresowań. Gimnazjum pomaga osobom ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zajęcia pozalekcyjne i konsultacje przedmiotowe wypełniają uczniom czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji lub odjazd do domu.

Młodzież dowożona jest pod budynek szkoły i zabierana stąd po zajęciach przez autobusy POLBUS-u. Gimnazjum Gminy Oleśnica odnosi wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski. Dla bezpieczeństwa uczniów prowadzony jest także monitoring.

Zależy nam na tym, aby absolwent Gimnazjum Gminy Oleśnica był osobą dobrze przygotowaną do dalszej nauki, odpowiedzialną za siebie i innych, tolerancyjną, aktywną, ciekawą świata, uczciwą, prawą, i kulturalną. Pragniemy, by nasi uczniowie szanowali wartości rodzinne, byli świadomi swoich korzeni i potrafili dokonywać w życiu właściwych wyborów.

Samorząd Szkolny Gimnazjum Gminy Oleśnica oraz Rada Rodziców współdziałają z nauczycielami w organizowaniu życia szkoły.

słowa kluczowe: gimnazjum gminy oleśnica, ggo olesnica pl, ggo oleśnica, gimnazjum w oleśnicy, gimnazjum oleśnica, smet chocolates poland, gigawat oleśnica, olesnica com 24, nowosad bierutów