Drewniane skrzynie

0
69

Drewniane boki skrzyni przybija się do trójkątnych narożników, zrobionych z przyciętej ukośnie kantówki, o wymiarach 10X10 cm. Długie boki połączone są od wewnątrz poprzeczkami, tzw. łatami, o wymiarach 4X6 cm; wpuszczone są one w górne krawędzie skrzyni w miejscach stykania się ze sobą okien. Poprzeczki te uszczelniają również szpary między oknami, co znacznie zmniejsza straty ciepła. Od południowej strony skrzyni przybite są pionowo krótkie kawałki listwy, które przytrzymują okna. Aby zapobiec stratom ciepła, można taką listwą obić całą skrzynię dookoła lub tylko od strony północnej. Drewno do wykonania skrzyni powinno być uprzednio impregnowane pokostem lnianym lub specjalnym preparatem uodporniającym je na wilgoć. Skrzynie inspektowe jednospadowe ustawia się na podkładzie z materiału grzejnego, na powierzchni ziemi lub w zagłębieniu. Mając mało materiału grzejnego oraz na terenach o zimniejszym klimacie, lepiej założyć inspekt zagłębiony; robimy to w następujący sposób. Najpierw wykopuje się rów głębokości 60 do 70 cm, o długości i szerokości odpowiadającej wymiarom skrzyni. Ściany wykopu szaluje się deskami lub obmurowuje ścianką z cegły, grubości 6,5 cm do wierzchu terenu. Dno wykopu przykrywa się materiałem wytwarzającym ciepło – najlepiej obornikiem końskim. Warstwa obornika, w zależności od pory zakładania inspektu.