Biologia a inne nauki

0
83

Biologia, podobnie jak fizyka i chemia, jest nauką obejmującą tysiące faktów stwierdzonych w wyniku przeprowadzenia mnóstwa oddzielnych obserwacji. Aby jednak zrozumieć tę naukę, nie trzeba zapamiętać wszystkich, ani nawet większości tych faktów. Podobnie jak w fizyce i chemii, aczkolwiek może w mniejszym stopniu, istnieją w biologii szerokie uogólnienia ? teorie, zasady i prawa ? wydedukowane na podstawie skrupulatnych badań oraz oceny poszczególnych obserwacji. Ponieważ te uogólnienia stanowią fundament współczesnej biologii, wydaje się, że warto omówić je krótko, zanim zapoznamy się szczegółowo z budową oraz funkcjami życiowymi roślin i zwierząt. W świetle tych teorii szczegółowe opisy przedstawione w dalszej części książki uzyskują głębszy sens. Z kolei zaś te uogólnienia będą coraz bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do zapamiętania w miarę poznawania odpowiednich danych uzyskanych w wyniku obserwacji i doświadczeń, przedstawionych w dalszych rozdziałach. Nie możemy tutaj omówić tych uogólnień w pełni, należałoby bowiem poświęcić im całą dużą książkę. Jednakże i ten krótki przegląd zawarty w tym rozdziale powinien pomóc każdemu czytelnikowi w uzyskaniu jasnego pojęcia o całości biologii. Być może, iż po przeczytaniu dalszych rozdziałów okaże się pożyteczne powtórne przeczytanie tego rozdziału. Jest oczywiste, że istnieją wyjątki od twierdzeń podanych w tym rozdziale (co również odnosi się do większości innych uogólnień), przy czym jedne z nich są nieistotne, inne zaś mają poważne znaczenie z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Wyjątki te omówimy dalej, przy szczegółowym rozważaniu poszczególnych zagadnień.