O gimnazjum

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Sędziszowie Małopolskim 

 

    Gimnazjum w Sędziszowie Młp. zostało utworzone 1 września 1999 r. na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 uchwałą Rady Miejskiej z 15 marca 1999 r.

    Szkoła Podstawowa nr 1 swoją historią sięga XIX wieku, kiedy to w 1883 roku hrabia Artur Potocki ofiarował plac pod budowę budynku szkoły. Budynek ten został oddany do użytku dopiero w 1895 r. W minionych stu latach szkoła przeszła dużo przeobrażeń – począwszy od szkoły męskiej, koedukacyjnej, następnie zbiorczej.

    31 sierpnia 2000 r. nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1, która w pierwszym roku reformy mieściła się w “starym” budynku przy ulicy Jana Pawła II. Gimnazjum w pierwszym roku działalności mieściło się w “nowym” budynku przy ulicy Ks. Stanisława Maciąga, który do użytku oddany został w 1964 roku.

    1 września 1999 roku to historyczny moment. To nie tylko setki godzin remontów i zabiegów kosmetycznych łącznie ze zmianą kolorystki wnętrz, to również mnóstwo przygotowań ze strony dyrektora i nauczycieli biorących udział w szkoleniach warsztatowych i metodycznych oraz posiedzeniach rady pedagogicznej.

    29 maja 2002 r. miała miejsce uroczystość nadania imienia szkole. Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim otrzymało imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 
 
    W gimnazjum tym kształci się młodzież z:
          * Będziemyśla
          * Borku Wielkiego
          * Góry Ropczyckiej
          * Klęczan
          * Kawęczyna
          * Sędziszowa Małopolskiego
          * Wolicy Piaskowej
 

Dyrekcja:

Bożena Michalska - dyrektor
Marta Tobiasz - z-ca dyrektora

 Nauczyciele:

Andryszko Anna
Antosz Barbara
Antosz Marek
Bednarz Anna
Bielak Jacek
Binkowska Halina
Bożek Agnieszka
Bożek Grzegorz
Czółno Maria
Draus Aleksandra
Draus Marta
Fabiński Andrzej
Gnacek Paweł
Hosa Artur
Hosa Lucyna
Jasek Beata
Jasiński Bolesław
Kłosowska Barbara
ks. Kołodziejczyk Krzysztof
Kubas Zofia
Lesińska Małgorzata
Łopuszyńska Bożena
Machowska Ewa
Marć Leszek
Mączka Jadwiga
Mielniczuk Małgorzata
Miodunka Renata
Młocek Małgorzata
Paściak Anna
Pluta Wioletta
Pondo Marta
Porzuczek Renata
Sierosławska Beata
Skoczek Magdalena
Skworzec Anna
Sroka Krzysztof
ks. Stachnik Marcin
Stefańska Eżbieta
Szczęch Małgorzata
Szczypek Andrzej
Szostecka Renata
Tobiasz Katarzyna
Toton Kazimiera
Toton Stanisław
Wojton Aleksandra
Wysokiński Eugeniusz
Zięba Henryk